KLIMATIZACE

 

KP PNEUSERVIS-AUTOSERVIS                      

                                                     tel:739079629 , 603505961

 

Dlouhodobá akční cena - SERVIS KLIMATIZACE ZA 400,- Kč!!! 

 

· Servis autoklimatizace za cenu 400,- Kč obsahuje:

 

· odsátí a recyklace staré chladící náplně včetně starého oleje

· vakuování s vysoušením okruhu

· podtlaková zkouška těsnosti klimatizačního okruhu

· plnění chladícím médiem R134a

 

Následující úkony jsou účtovány navíc na základě aplikovaného množství:

· doplnění nového oleje

· doplnění chybějícího množství chladiva ( množství náplně je předepsané výrobcem vozu)

· alternativní doplnění UV detekční látky ( doporučená 1 dávka, umožňuje odhalit netěsnosti)

 

 

Jak poznáte, že je čas na údržbu?

Máte pocit, že po zapnutí Vaše klimatizace správně nefunguje?
Po nastavení a spuštění klimatizace na minimální teplotu, by se teplotní hodnota na výstupu ventilace měla pohybovat v rozmezí 3 až 9 stupňů. Tyto hodnoty se mohou lišit podle teplotních faktorů v okolí vozu.

Nečekejte na zápach z klimatizace. Pokud se u Vás již objevují potíže typu
podráždění očí, pálení v krku nebo nutkání ke kašli, je nejvyšší čas provést dezinfekci okruhu. Obzvláště pokud jste alergik, či máte dispozice k alergickým projevům, nezanedbávejte toto doporučení. Pokud se u Vás tyto reakce neobjevují, myslete i na ostatní spolucestující, obzvláště pak na malé děti. Dezinfekci doporučujeme provést alespoň 2x ročně-na začátku léta-v době kdy klimazaci začínáte používat a na konci léta.

Při velmi silném znečištění a zanesení výparníku bakteriemi a plísněmi  běžné dezinfekce již nejsou účinné a jedinou možností je složitá demontáž vyparníku z vozidla a mechanické odstranění usazenin,popř. výměna  za nový.


Většina výrobců doporučuje provádět kontrolu funkčnosti autoklimatizace minimálně dvakrát ročně.

Dezinfekce klimatizace

K odstranění nepříjemných zápachů vycházejících z Vaší klimatizace máme připraven kompletní program dezinfekce. Po uvedení vozu do běžného provozu se bez našeho přičinění na výparníku klimatizace hromadí vlhkost a následně bez našeho dalšího přičinění vznikají v těchto místech různé nebezpečné bakterie a plísně. Výparník je pro tyto mikroorganismy jedním z "nejpřitažlivějších" míst ve Vašem voze. Na výparníku klimatizace může být až 70x více bakterií než ve venkovním prostředí. Při spuštění klimatizace a ventilátoru jsou bakterie a mikroskopické plísně unášeny směrem do interiéru vozidla a následně vdechovány posádkou vozidla. Potíže se mohou projevit v podobě pálení očí, alergických reakcí, kašlaní, pálení v oblasti krku a častými respiračními onemocněními.Usazování bakterií a vystavování se nepříznivým vlivům předejdete pouze kompletní dezinfekcí klimatizace.

 Program dezinfekce klimatizace nabízí kompletní antibakteriální čištění oblasti ventilačního systému - dezinfekce autoklimatizace v oblasti výparníku a ventilačních prostorů.

                        Délka trvání cca. 20 min. Cena 400,- Kč

Po provedení dezinfekce je doporučena výměna pylového filtru.

 

Únik chladícího média

Nejčastějším problémem autoklimatizací, je únik chladicího média. Při běžném provozu dochází k úniku média nejčastěji na pružných členech jako jsou hadice, dále také v místě spoje jednotlivých dílů a v neposlední řadě na mechanicky poškozených místech.
K únikům dochází
u všech typů automobilových klimatizací. Někteří výrobci vozidel uvádí hodnotu přípustného úniku chladicího média za rok od 5 do 30% množství náplně.
Pokud není okruh naplněn dostatečným množstvím chladiva  a oleje nepochybně způsobí sníženou účinnost i životnost klimatizace.

Naše doporučení: Vždy před sezónou využívání klimatizace si ve Vašem voze nechte zkontrolovat její stav (účinnost klima). Předejdete tak jejímu sníženému účinku anebo celkovému selhání tehdy, když to nejméně čekáte.

Porucha nebo selhání kompresoru

Další z častých závad klimatizačního okruhu je porucha kompresoru. Značný vliv na správný chod kompresoru má speciální vysoce viskosní olej. Tento olej má velmi podobnou funkci jako olej v motoru vozidla a také svou životnost! Zajišťuje přimazávání kompresoru a tím jeho správný chod. Při kontrole a údržbě klimatizačního okruhu je dobré dbát i na celkovou výměnu tohoto oleje-zejména pokud došlo k únikům oleje,nebo úplnému úniku média.(nutná demontáž kompresoru)

Naše doporučení: Pokud nemáte jistotu,že nedošlo v minulosti k únikům oleje doporučujeme vypuštění  starého a naplnění nového oleje, můžete tak předejít výdeji značného finančního obnosu za následnou opravu či výměnu "přidřeného" kompresoru. 

CENÍK NEJČASTĚJŠÍCH PRACÍ A MATERIÁLU:

 

Plnění klimatizace(odvakuování,podtlaková zkouška těsnosti,naplnění média)               400kč

Odsátí a recyklace staré chladící náplně  a zpětné naplnění                                            400kč

Dezinfekce výparníku,ventilace                                                                                         400kč

 

Ekologické chladící médium  R 134a     (cena za 1 gram)                                                  1kč

Vysoce viskosní olej  pro klimatizace   (cena za 1 ml)                                                         3kč    

UV detekční barvivo pro detekci úniku média  (cena za 1 dávku)                                   150kč